• Sylwester 2016/2017

  240_f_115692581_yrj6se6oc1gucmx24z74sbwdo3azb0ez
   

  R.O.D. „SIELANKA” zaprasza na

  BAL SYLWESTROWY

  2016/2017 !!!

   

  Zapewniamy :

   

  • TRADYCYJNIE – PEŁNE MENU

  • WSPANIAŁE TRUNKI

  • PROFESJONALNĄ MUZYKĘ OD DJ DO RANA

  ZAPISY PRZYJMUJEMY W KAŻDY PONIEDZIAŁEK W

  PAWILONIE ROD „SIELANKA” BYKOWINA UL. PLEBISCYTOWA W GODZINACH OD17:00 DO

  19:00 TEL. 32 2427 – 225.

  KOSZT OD PARY 250,00 zł.

  UWAGA !!!

  Możliwość wpłaty w dwu ratach.

   

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA BAL

   

 • ODPIS UCHWAŁ PODJĘTYCH NA WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZYM W DNIU 01.04.2016 r. w R.O.D. „SIELANKA”

  1.        Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w tym merytorycznego i finansowego za 2015 rok.

  2.      Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD za 2015 rok.

  3.      Zatwierdzenie programu działania oraz planu pracy i preliminarza finansowego na 2016 rok.

  4.      Ustala się opłatę energetyczną zgodnie z § 78 pkt. 3 Regulaminu ROD w wysokości  8 zł. rocznie na pokrycie kosztów doprowadzenia i eksploatacji sieci ogólnoogrodowej od każdego licznika na działce oraz od osób niezrzeszonych a korzystających z sieci energetycznej ogrodu.

  5.      Ustala się opłatę wodną zgodnie z § 77 pkt  4 Regulaminu ROD w wysokości 5 zł. od każdego działkowca z przeznaczeniem  na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu wody wewnątrz ogrodu, opłaty abonamentowej w rachunkach wystawianych dla ogrodu przez Przedsiębiorstwo Wodociągowe w tym też napełnianie i opróżnianie instalacji ROD po i przed okresem zimowym, wybudowanie i zabudowa liczników głównych kosztów konserwacji i usuwania awarii sieci.

  6.      Ustala się nagrodę z okazji 50-lecia ślubu działkowców w wysokości 100 zł.

  7.        Ustala się opłatę na funkcjonowanie ogrodu w wysokości 24 zł od działkowca zgodnie z § 83 pkt 3 ust 5 Regulaminu PZD na opłatę dla gospodarzy i inkasentów poszczególnych kolonii .

  8.        Ustala się opłatę ogrodową w wysokości 0,40 zł / m2 działki zgodnie z § 83 pkt 2 Regulaminu PZD .

  9.        Ustala się opłatę na inwestycje i remonty w ROD w wysokości 20,00 zł od działki  zgodnie

  z § 83 pkt 3 ust 1 Regulaminu PZD.

  10.   Ustala się opłatę na wywóz śmieci w wysokości 42 zł zgodnie Uchwałą Rady Gminy Ruda Śl.

  11. Za samowolne odłączenie zaplombowanego licznika wody bez zgody inkasenta lub gospodarza danej kolonii działkowicz pokrywać będzie straty wynikłe na tejże kolonii.

  12. Zobowiązuje się każdego działkowca będącego użytkownikiem działki w ROD Sielanka oraz osoby niezrzeszone a korzystające z sieci wodnej ogrodu do wymiany liczników wody starszych niż 5-lat na nowe o przepustowości 1 m3/h.

  13. Zobowiązuje się wszystkich działkowców jak i osoby niezrzeszone a korzystające z wodociągu do udostępnienia liczników wody w dniu rozpoczęcia zasilania w wodę celem ich plombowania oraz ustala się datę 30 – listopad  jako ostateczny termin odczytu liczników wody na działkach.

  14. Ustala się wykonanie renowacji  pomieszczenia gospodarczego oraz sali dolnej  i górnej w domu działkowca ROD Sielanka.

   

  Komisja uchwał i wniosków w składzie :

   

                                                              Przewodniczący :                Janus Maria

                                                                          Członek:                    Nowak Henryk

                                                                          Członek:                    Sneliński Andrzej

 • O ogrodzie

  ROD "Sielanka"

   

  Witamy na stronie internetowej ROD „Sielanka”. Zapraszamy do zapoznania się z historią naszego ogrodu, jak również z obecną jego działalnością. Nasz ogród znajduje się w Rudzie Śląskiej, w dzielnicy Bykowina. Składa się z trzech kolonii. Najstarsza jest Kolonia I, znajdująca się wzdłuż ulic Katowickiej i Zgody, składa się ona z 71 działek i obejmuje obszar 16569 m2. Kolonia II rozciąga się wzdłuż ulicy Plebiscytowej i liczy 72 działki o łącznej powierzchni 22490 m2. Natomiast Kolonia III znajduje się wzdłuż ulicy Katowickiej, liczy 86 działek i zajmuje powierzchnię 19270 m2. ROD „Sielanka” dysponuje świetlicą zlokalizowaną na Kolonii II, w której znajduje się biuro ogrodu oraz dwie sale bankietowe przeznaczone do wynajęcia na różnorodne uroczystości.

  Nasza strona internetowa jest ciągle w trakcie budowy, dlatego prosimy o pomoc Naszych Działkowców. Jeżeli posiadają Państwo zdjęcia lub informacje, które pomogą na uzupełnić historię Naszego Ogrodu będziemy wdzięczni za ich udostępnienie i kontakt z Nami w tej sprawie. Jednocześnie pragniemy udostępnić Państwu przestrzeń tej strony. Jeżeli chcą Państwo umieścić na niej zdjęcia swoich ogródków prosimy o przesłanie ich razem z numerem działki na adres ogrod@rodsielanka.nazwa.pl lub o przyniesienie ich podczas poniedziałkowego dyżuru. Zapraszamy do wspólnego tworzenia tej strony.